EZS, PZTS

EZS - elektronické zabezpečovací systémy

PZTS  - poplachové zabezpečovací a tísňové systémy